translate a language

vrijdag 6 september 2013

Love Art


Dat viel niet mee na deze lange pauze weer wat op paper te zetten. Dacht echt ik kan het niet meer. Ben begonnen met Dylusions inkt en stencils. Daarna mijn zelf gegutste stempels gebruikt (behalve de klimop deze is van Hero Arts). Maar dat was het niet, het klopte niet. Dagje laten staan en opnieuw beginnen. De penceel ter hand genomen en alles wat niet mooi was overgeschilderd met acrylverf. Zo weer opgebouwd en nu ben ik tevreden.
Kan weer tevreden zeggen: "Love Art".

That was not easy after this long break reassemble. Rreally I thought did not do it no longer again.. Started spray Dylusions ink and stencils. Then my self gouged stamps used (except the ivy this is from Hero Arts). But it was not beautiful, it was wrong. Leave it for a day and start again. The brush taken in hand and everything not beautiful I painted over with acrylic paint. So rebuilt and now I'm satisfied.
Can pleased to say again: "Love Art".

                         fijn weekend / nice weekend
                                             Marja