translate a language

woensdag 25 juni 2014

Journal52 - Nature Inspired

Journal52 - Nature Inspired 
Weer even heerlijk zitten werken in mijn eigen wereldje. Los van alles en maar kijken wat het wordt. Dit is dan ook mijn op de natuur geïnspireerde wereld. Gespoten met Dylusions, gewerkt met wat acrylverf en verder tekenen en doodlen. 


Journal52 - Nature Inspired
Just sit back working in my own world. Apart from anything and just see what it is. This is my nature-inspired world. Sprayed with Dylusions worked with some acrylic paint and continue drawing and doodling.


                                               groetjes / greetings
                                                        Marja

donderdag 19 juni 2014

Journal52 - week 24 / COURAGE

Dit onderwerp vond ik niet makkelijk maar heb geprobeerd mijn tekst in praktijk te brengen en ben dicht bij mezelf gebleven.
Listen and trust your intuition
have the COURAGE to say "NO"
and FLY FREE as this bird.

 De bloemen zijn van een servet die ik opgeplakt heb. De achtergrond met acrylverf verder geschilderd. De vogel getekend en daarna met acrylverf geschilderd. De tekst op de PC gemaakt maar helaas is het niet helemaal goed gegaan met plakken. Er hadden geen kreukeltjes in moeten zitten, dus een volgende keer denk ik lijm gebruiken ipv Multi Coat.
Was toch leuk om te maken.

This subject was not easy but I've tried to make my text into practice and have remained close to myself. 
Listen and trust your intuition 
have the COURAGE to say "NO" 
FLY FREE axis and this bird. 

  The flowers are of a napkin that I pasted. Background painted with acrylic paint on. The bird then drawn and painted with acrylics. The text on the PC made ​​but unfortunately it is not completely gone well with paste. There did not have to sit in the crease, so next time I do use glue instead Multicoat.
Was still fun to make.

                                              fijne dag /  good day
                                     Marja

maandag 9 juni 2014

Journal52 - week 23 / Passion

Mijn grote passie blijft toch creëren, creatief bezig zijn. Schilderen, tekenen, stempelen, snijden, knippen, plakken, embossen etc.
Daarom een schilderpalet getekend. Allerlei verschillende designpapiertjes gescheurd en geknipt (kwamen al die boekjes van de Action toch nog een keer van pas), en deze op het palet geplakt. Vier penselen getekend en gekleurd, de bovenkanten met zilver en gouden gelpen, uitgeknipt en in het palet gestoken (geplakt). De letters eveneens uit designpapier geknipt en opgeplakt. Met de pen wat tekst er bij geschreven.
Zo heb ik mijn passie proberen te verbeelden.

My passion remains creating, being creative . Painting, drawing, stamping, cutting, pasting, embossing etc. 
Therefore, a palette drawn. All kinds of different designs of paper torn and cut (did all those books of Action still once in handy), and it stuck on the palette. Signed four brushes and colored tops with silver and gold gel pen, cut out and inserted into the palette (pasted). The letters also cut out design paper and glued. With the pen text written on. 
So I try to represent my passion.

                                               groetjes / greetings
                                         Marja

maandag 2 juni 2014

Journal52 - week 22 / Travalling

Alweer week 22 van Journal52 - Travalling.
Ik heb overweldigende heringeringen aan mijn reis naar Canada al weer jaren geleden.O.a. de Niagara watervallen, Toronto, the Thousand Islands en de stad Ottawa en niet te vergeten de schitterende meren hebben een prachtige en blijvende herinnering nagelaten.
Hier een kleine collage van deze reis.

Already week 22 of Journal52 - Travalling
I have overwhelming memories of my trip to Canada already years ago. Including the Niagara Falls, Toronto, the Thousand Islands and the city of Ottawa, not to mention the beautiful lakes have a wonderful and lasting memory left. 
Here is a small collage of this trip.

                                        groetjes  /  greetings
                                  Marja