translate a language

dinsdag 18 december 2012

MERRY CHRISTMAS en kleine Blog pauze / and little Blog break


Allereerst wil ik een ieder bedanken voor het volgen van mijn blog. Dat velen mijn werk waarderen ben ik heel erg blij mee. Het is leuk als je zelf zoveel plezier hebt in het maken dat ik dat kan delen met jullie volgers en kijkers.
Daar ik dit jaar geen Kerstkaarten verder heb gemaakt  wil ik met deze kaart IEDEREEN die mijn blog bezoekt heel fijne Feestdagen toewensen en een goede Jaarwisseling. 
Dit is de laatste kaart in dit jaar want ik neem even een kleine Blog pauze tot het Nieuwe Jaar.
Geniet van deze laatste anderhalve week van deze decembermaand en graag tot volgend jaar.

First, I want to thank everyone for following my blog. That many people appreciate my work, I am very happy. It's nice when you have so much fun in creating that I can share it with my followers and viewers.
Since this year I have made no more Christmas cards and ​​with this card I wish EVERYONE who visits my blog very nice Christmasdays and a good New Year's celebration.
This is the last card in this year because I am taking just a little Blog break until the New Year.
Enjoy this last week and a half of this December and hope to to see you again next year.
                                  lieve groeten / lovely greet
                                            Marja

vrijdag 14 december 2012

Kerstrozen - Poinsettias

 Oliepastelkrijt 60 x 80 cm / Oilpastel crayons

Oliepastelkrijt 60 x 80 cm / Oilpastel crayons
Dit zijn twee oudere werken van mij gemaakt met oliepastelkrijt. Dit is zulk heerlijk materiaal om mee te werken. Het enige nadeel is dat het afgeeft en dat je het in moet lijsten.  En...... dat ik dan helemaal onder zit, want ik veeg graag met mijn handen de kleuren uit.
Deze vind ik erg passend bij het einde van deze Decembermaand. Bij de onderste zit er een lichtvlek in het midden maar dat komt omdat er al glas voorzat toen ik het fotografeerde.


These are two of my older works made ​​with oil pastel crayons. This is such great material to work with. The only downside is that it issues and that you need in lists. And ...... I then completely underneath, because I wipe my hands like the colors.
I find this very fitting at the end of this month of December. At the bottom one there is a light spot in the middle but that's because there are already chaired glass when I photographed.

               Een fijn weekend - wish you a nice weekend
                                 Marja

donderdag 13 december 2012

oliepastel krijt /oil pastel crayonsHet is alweer een hele tijd geleden dat ik deze vier schilderijtjes heb gemaakt voor mijn toenmalig vier collega's.
Vier sporten die deze collega's ieder beoefenden.
De surfer, de zeiler, de tennisser en de skiër.
Ze zijn en blijven toch erg leuk en daarom laat ik ze toch maar even zien.

oliepastel krijt / oil pastel crayonsIt's been a while since I've made these four paintings for my then four colleagues.
Four sports that these colleagues every practiced.
The surfer, the sailor, the tennis player and skier.
They are and remain still very nice and so I let them see you anyway.olie pastel krijt / oilpastel crayons

oliepastel krijt / polpastel crayons


Creatieve groet / with my creative greet
                         Marja

donderdag 6 december 2012

Vogue / Mixed Media

32 x 37,5 cm

Onlangs kwam mijn boek binnen met technieken  voor het maken van modieuze kunst (fashionable art) van Julie Nutting.
Geweldig dit sprak me zo aan en ben gelijk aan de slag ben gegaan.
De achtergrond geschilderd met acrylverf en daarop gewerkt met stencils en penceel. Het figuurtje is gemaakt van designpapiertjes. De rode randjes zijn van glitterpapier (blijf ik geweldig mooi vinden). Ook mijn doodles ontbreken niet hier en alles afgewerkt door het op zwarte en rode karton te matten.
Er volgen er beslist nog meer want ik heb de smaak te pakken en erg veel plezier mee gehad om het te maken.

Wil je een kaart (kleinere versie) hiervan zien, klik dan even hier dan wordt je doorgeschakeld naar mijn andere blog.
Recently I received my book with techniques for creating fashionable art of Julie Nutting.
Great this appealed to me so, and I've gone right to work.
The background painted with acrylics and then worked with stencils and paintbrush. The figure is made of design papers. The red edges are of glitter paper (I keep finding pretty awesome). Also my doodles are not lacking here and everything finished by matting on the black and red cardboard.
There followed a decidedly more because I have a taste and a lot of fun with it to make it.

Do you want to see a card (smaller version) of this style, please click here for a minute you will be redirected to my other blog.

                         Creatieve groet   /  with my creative greet
                                      Marja      

dinsdag 4 december 2012

Kerstroos / Christmas Rose

Weer een keer een aquarel geprobeerd te schilderen en dit keer een Kerstroos.
In de komende tijd komen deze bloemen weer tevoorschijn en dat staat zo mooi midden in de winter.
Het is nog niet naar mijn zin, maar blijf het af en toe proberen.


Once again tried to paint a watercolor and this time a Christmas Rose.
In the future, these flowers reappear and that is so beautiful in midwinter.
It is not to my liking, but keep it occasionally try.

             Met creatieve groet  / with my creative greet
                                    Marja

zondag 2 december 2012

Gezichten (2) / Faces (2)


Zoals in mijn laatste bericht gezegd, hier de twee volgende getekende dames.
Bij de tweede heb ik gekeken naar de meisjes in een boekje van mijn kleindochter om er meer dan alleen een gezicht van te maken.
En het is best wel leuk gelukt.
Oefening baart zeker kunst.As mentioned in my last post, here the two following signed ladies.
In the second, I looked at the girls in a booklet of my granddaughter for more than just a face of it.
And it's pretty fun succeeded.
Practice makes sure art.

Fijne zondag verder    / Have a nice Sunday                                                             Marja

zondag 25 november 2012

Gezichten / Faces


Ik ben nog steeds bezig naast het schilderen van gezichten ze ook te tekenen.
En te oefenen met haren, ogen, monden etc. Ook de houdingen van een lichaam en dat is best moeilijk. Maar wel leuk om te kijken of het lukt.
Dit zijn de eerste van de ontwerpjes die ik gemaakt heb. Er volgen er nog meer. Het is dezelfde tekening alleen de eerste (in inkt) met een breder gezicht. De tweede smaller gemaakt en daardoor ook weer een andere uitdrukking.
Deze dames zullen nog wel een keer langskomen in een verder uitgewerkt of gekleurd geheel.


I'm still working alongside the painting of faces they also to draw.
And practice with hair, eyes, mouths, etc. The attitudes of a body which can be quite difficult. But nice to see if it works.
These are the first of the designs I made. There are more to come. It is the same drawing, only the first (in ink) with a broader face. The second is made narrower and hence still another expression.
These ladies will still come once in a further developed or completely colored.

                           Fijne zondag / Nice Sunday
                                          Marja

zaterdag 24 november 2012

Prachtige Giveaway ontvangen / Beautiful Giveaway received

Deze kaart en zes Kerst Tags kreeg ik van Kirstin van LilliBean Designs uit Australië.
Een enorme verrassing en zulk prachtig werk. Dank je wel Kirstin ik ben er heel erg blij mee
en natuurlijk ook trots dat ik deze kunstwerkjes van jou in mijn bezit mag hebben.

Een bezoekje aan haar site is zeker aan te bevelen.

This card and six Christmas Tags I got from Kirstin of LilliBean Designs from Australia.
A huge surprise and such beautiful work. Thank you Kirstin I am very happy and of course I'm proud of these pieces of art I may have in my possession.


A visit to her site is definitely recommended.
Hier de zes prachtige Christmas Tags.

Above the beautiful six Christmas Tags.

                       Fijn weekend allemaal / Nice weekend everyone
                                         Marja

donderdag 22 november 2012

Lady

Deze achtergrond heeft weer vele lagen. En toen dit naar mijn zin was heb ik de Lady er op geschilderd. Maar ook weer verwijderd, want de Lady was so somber geworden, dat was het niet. Dus witte verf erover en opnieuw beginnen. Op de onderste foto's laat ik deze fases zien.
Maar met het eindresultaat ben ik toch zeer tevreden.


This background has many layers again. And then it was my time, I have the Lady painted on. But also removed, because the Lady had become so gloomy that it was not to my linking. So white paint over it and start again. At the left and right pictures  you can see these phases.
But with the end result, I am still very satisfied.

Creatieve groet /  Creative greet 
             Marja

vrijdag 16 november 2012

Fantasie - Fantasy

acrylverf  en aquarelkrijt - acrylic and watercolor crayons
Dit keer weer pure fantasie. Gewoon spelen met kleuren en lijnen. En natuurlijk wat doodles en mijn favoriete blaadjes tekenen. Voordat dit tot stand komt zijn er best wel weer vele lagen over elkaar gegaan, wil het naar mijn zin zijn. Tot slot het oog getekend en met de glossy accents druppels aangebracht zoals onderstaande foto's duidelijker laten zien.

This once again pure fantasy. Just play with colors and lines. And of course what my favorite doodles and leaves signs. Before this comes about, there are quite many layers parted again, wants it to my sense. Finally, the eye drawn and the glossy accents applied as drops photos beside clearly show.

Een fijn weekend allemaal

A nice weekend all

               Marja

vrijdag 9 november 2012

Tuinbeeld / Garden statue

Dit beeld wil ik toch even laten zien. Heb hem al eerder gemaakt, maar nog steeds vind ik hem erg mooi.
Wederom gemaakt met paverpol (textielverharder).  Inmiddels moet zijn laklaag weer vernieuwd worden om de buitenlucht weer te kunnen weerstaan.

This statue I want to let you see. Have made him earlier, but still I find it very beautiful.
Again made ​​with Paverpol (textile hardener). Meanwhile coating must be renewed again to the outside air to be able to resist.

                          Allemaal een fijn weekend / A nice weekend all.
                                          Marja          donderdag 1 november 2012

My second lady

Aquarelpapier / Aquarel paper
Hoi allemaal,
Het kon natuurlijk niet uitblijven hier is ze dan, mijn tweede Lady.
Dit keer op aquarelpapier gemaakt met acrylverf en aquarelkrijt (Neocolor II).
Ik sta zelf verbaasd dat de laatste drie portretten zo'n onwijs verschillende uitstraling hebben en dat de eerste en deze toch ongeveer hetzelfde getekend zijn. Komt natuurlijk ook door de verschillende materialen waarop gewerkt is. Het blijft een uitdaging maar toch zo leuk en fijn om te doen.


Hi all,
It obviously could not stay here she is, my second Lady.
This time on watercolor paper made with acrylic and watercolor crayons (Neocolor II).
am amazed that the last three portraits have such unwise different appearance and the first and this one approximately are the same drawn.
Is of course also by the different materials which worked. It remains a challenge but so much fun and nice to do.
                mijn creatieve groet / with my creative greet
                                           Marja

zondag 28 oktober 2012

Vlindermeisje / Butterfly girl - TaW - Wings

Dit vlindermeisje heb ik al wat langer geleden getekend maar vond het nog niet af. Door op de achtergrond doodles te maken werd het meer mijn ding. Daar Take a Word het woord Wings in de challenge heeft deze week, besloot ik toch dit meisje te laten zien.

This butterfly girl I've drawn some time ago but did not complete. Pressing the background doodles making was more my thing. There Take a Word has the word Wings in the challenge this week, I decided to let this girl to show.
                          creatie groet Marja

dinsdag 23 oktober 2012

My First lady

canvas board 30 x 40 cm
Op vele blogs zie ik regelmatige zulke fantastische portretten geschilderd en getekend. En dan begint het zo te kriebelen. kan ik dit ook? En de meesten hebben zo'n eigen stijl en dat bewonder ik zeer, o.a. Denthe, zij maakt zulke mooie dingen, de moeite waard om even bij haar te kijken. Oké dus gaan zitten en gaan proberen. Vandaar de titel van dit bericht, mijn eerste Dame / my first Lady. Gemaakt op canvas board en met acrylverf. Het zal nog veel oefenen worden maar ik hoop toch gauw weer met een nieuwe creatie te komen.
Het was in ieder geval weer heerlijk om te maken, al was het niet makkelijk.


On many blogs I see such fantastic regular portraits painted and drawn. And then it starts to itch. I can do this? And most have a different style and that I admire, also Denthe, she makes such beautiful things, worth just looking at her. Okay so sit down and try. Hence the title of this post, my first Lady. taken on canvas board with acrylic paint. It will take a lot of practice  but I hope to come soon again with a new creation.
It was certainly delicious again to make, though it was not easy.
                         creatieve groet  Marja

dinsdag 16 oktober 2012

Sing your own song

Canson aquarelpapier 300 gr. / Canson watercolorpaper 300 gr.
Wat ik precies gedaan heb en hoe dit precies is ontstaan moet ik jullie schuldig blijven.
Gewoon lekker gewerkt met acrylverf, aquarelkrijt en stencils. En zo is dit tafereeltje ontstaan. Het vogeltje heb ik een keer van Tiffany (glasdecoratie) gemaakt en vond hem hier goed bij passen. Dus opnieuw getekend en hem de kleuren gegeven die passen bij de achtergrond. Met blauwe Sharpie pen de tekst geschreven. En deze geldt toch voor ons allemaal? Zing je eigen lied!!`


Exactly what I've done and how this occured, I still owe you.
Simply enjoy working with acrylics, watercolor crayons and stencils. And so is this scene occur. The bird I once made from ​​Tiffany (glass decoration) and found him fit in well here. So redrawn and given him the colors that match the background. With blue Sharpie pen written the text. 
And this still applies to us all? Sing your own song! 
                      creatieve groet Marja

zaterdag 13 oktober 2012

Mijn Reiger / My Heron

Dit keer wil ik heel iets anders aan jullie laten zien op mijn Creativity Blog.
Ik werk heel graag met Paverpol. Dit is een textielverharder.  Ik maak de beelden meestal op een metalen frame maar soms ook op steen. Bouw het geheel op met gescheurde repen oude T-shirts die door de Paverpol gehaald zijn. Een echte kliederbende, maar heel leuk om te doen. Hier de reiger.
This time I want something completely different to show you on my Creativity blog.
I love working with Paverpol. This is a textile hardener. I make the images usually on a metal frame, but sometimes also on stone. Build it entirely with torn strips of old T-shirts met by Paverpol. It gives a real mess, but very fun to do.
Here the heron.


  creatieve groet  Marja

zondag 7 oktober 2012

Zelfgemaakte stencil / Homemade stencil

In deze pagina's heb ik een zelfgemaakt stencil van de vrouw gebruikt. Eigenlijk is hij mislukt omdat de lijnen die ik overhouden heb met snijden eigenlijk uitgesneden hadden moeten worden.  Door een eerste foutje met snijden had ik geen keus en ben doorgegaan. Maar al doende leert men nietwaar.
Ben begonnen met insmeren van de pagina's met Golden Gel Medium. . Dit geeft een versteviging aan het papier en je kunt er prima op schilderen.Stukjes krant uitgescheurd (met resten van gespoten inkt) en deze eveneens met Golden gel opgeplakt. Daarna met acrylverf opgebouwd. Met een TCW stencil de bloemen er op gesponst.

Uitgesneden stencil
Cut stencil
In these pages I have used a homemade stencil of the woman. Actually, he failed because the lines I have to keep on cutting really should have been cut.
A first mistake with cutting, I had no choice and I continued. But practice makes perfect.
I started to rub the pages with Golden Gel Medium. This gives a reinforcement to the paper and you can very good painting on this layer. Pieces newspaper torn (with remains of painted ink) and also stuck with Golden gel. Then with acrylic built up. With a TCW stencil sponged the flowers there.
                   creatieve groet   Marja

woensdag 3 oktober 2012

Aquarel op Yupo / Watercolor on Yupo

Van Renate heb ik een paar velletjes Yupo gekregen. Had ik nog nooit van gehoord. Heb op internet naar voorbeelden gezocht. Het is een glanzend papier met een bepaalde laag. De waterverf wordt als het ware weggeduwd en je kunt met een schone kwast het ook zo weer bijstellen. Apart maar heel erg moeilijk om te bewerken. Renate dank je nog hartelijk voor het opsturen van de velletjes.
Dit is (na het oefen velletje hier rechts afgebeeld) mijn eerste werkstuk. Je moet de foto's even vergroten denk ik  om goed te kunnen zien wat het papier doet.

From Renate, I got a few sheets of Yupo. I had never heard of it. Have searched the web for examples. It is a glossy paper with a given layer. The watercolor is as it pushed away and you can use a clean brush  so adjust it again. Special but very difficult to edit. Renate thank you very much for send me the sheets.
This is (after the exercise sheet pictured to the right) my first project. You must I think expand the pictures to be able to see what the paper does.
                        Creative greet  Marja

zaterdag 29 september 2012

Poppies and Peonies
De linker A4 is gemaakt op glossy paper. Eerst lichte kleuren glimmermist gespoten. Daarna de layer Poppies and Peonies (Donna Downey -De Craftorij) er op gelegd en met bruine glimmermist bespoten. En met een stift lijnen geaccentueerd.


.
The left A4 is made ​​on glossy paper. First light colors glimmer mist sprayed. Then the layer Poppies and Peonies (Donna Downey - De Craftorij) and put it on sprayed with brown glimmer mist. Ans with a pen some lines accentuated.


 De stencil met de opliggende inkt omgekeerd op een andere A4 (gewoon papier) en voorzichtig er op gedrukt. Het resultaat is hier rechts zichtbaar. In feite een negatief van de eerste.

The stencil with ink overlay reversed on another A4 (plain paper) and gently pressed it. The result is visible on the right. In fact, a negative of the first.
Beide schilderijtjes kun je prima naast elkaar plaatsen tot één geheel
Both paintings are great for juxtaposition to a whole


Het kleine fotootje rechts laat iets van de mooie glans zien op het glossy paper en van de glimmermist.

The little photo on the right les see a little bit the beautiful sheen of the glossy paper and the glimmermist.

     mijn creatieve groeten en een fijn weekend
     my creative greet and a nice weekend
                      Marja

zondag 23 september 2012

Het Dorpje - The Village / TaW - Blue

Geinspireerd door het werk van Flora Bowley en tijdens het wat tekenen en schetsen in mijn schetsboek ontstond dit tafereeltje. Toen mijn aquarelverf  en wat acrylverf er bij gepakt en alles ingekleurd. En natuurlijk kon ik het doodlen niet laten en heb de huisjes en een strook in de lucht hiermee gemaakt. Dit werkt zo ontspannend (tenminste voor mij) en ben ik even teruggetrokken in mijn eigen wereldje.
Met dit tafereeltje neem ik deel aan Take a Word - Blue.

Inspired by the work of Flora Bowley and while some drawing and sketching in my sketchbook there was this scene. Packed my watercolors and acrylics and have everything colored. And of course I could not resist doodling and got the houses and a strip in the air herewith created. This works so relaxing (at least for me) and I just retreated into my own world.
With this scene, I take part in Take a Word - Blue.
     creatieve groet / creative greet   Marja

zondag 16 september 2012

Mijn Vogel / My Bird - Challenge Take a Word - Zetti

acrylverf en tekenwerk met pen
acrylic and drawing with pencil
Zoals jullie inmiddels denk ik wel weten vind ik het leuk om weer eens iets heel anders te maken. Verscheidenheid is gewoon leuk en inspirerend.
Ben gaan zitten met vel papier, wat kleurtjes acrylverf en een penseel. Ook dit keer weer meerdere lagen opbouw met bovenstaande als eindresultaat. Hieronder zie je de opbouw van dit schilderij.
Hiermee neem ik deel aan de Challenge Take a Word - Zetti. Wist echt niet wat Zetti inhield maar na wat googlen vond ik dat ik met dit schilderij mee kan doen. Hieronder foto's met de opbouw van dit schilderij 

As you know by now I think I find it nice to get something different to do. Variety is just fun and inspiring.
I sit down with sheets of paper, what colors acrylic paint and a paintbrush. Again this time multilayer  build-up, above the end result. Below is the building of this painting.
With this painting  I take part in the Challenge Take a Word - Zetti. Did not really know what Zetti meant but after some googling I found that I can take part with this painting. Below pictures of the construction of this painting .
1. eerste opzet / first draft
2. Waaierpenseel / fan brush
3. draaien met penseel / turning with brush
5. originele schilderij / original painting
4

Allemaal een fijne week gewenst en mijn creatieve groeten

Have a nice week and my creative greetings
                                      Marja
                       

donderdag 13 september 2012

Hold the nature

Aquarelkrijt en inkt /Aquarelcrayon and  ink

Op aquarelpapier de achtergrond met Dylusions inkt gemaakt. Hierop de stencil van Donna Downey en Balzer Design (TCW) gebruikt. De bloemen en hand ingekleurd met aquarelkrijtjes (Neocolor II) en witte pen. De bloem (Art Impression) rechts 2x gestempeld op apart papier. Op mijn craftsheet inkt gespoten, hierin de stempel gedoopt en daarna op papier afgedrukt. Verder bewerkt met penseel, uitgeknipt en verhoogd opgeplakt. De Silhouette - elf (Stampinback) met StaZon Iris ook 2x gestempeld. Een keer op de achtergrond en een maal op apart papier. Deze laatste uitgeknipt en iets verschoven en verhoogd opgeplakt. Zo creëerde ik een schaduw effekt. De tekst zelf geschreven met witte pen.
Het ziet er sprookjesachtig uit (erg leuk om te doen) maar ik wil er veel meer mee zeggen.

On watercolor paper the background made with ​​Dylusions ink. The stencil of Donna Downey and Balzer Design (TCW) is used. The flowers and hand colored with watercolor crayons (Neocolor II) and white pen. The flower (Art Impression) right 2x stamped on separate paper. On my craft sheet sprayed ink, here in the stamp baptized and then stamped on paper. Further processed with brush, cut and pasted increased. The Silhouette - eleven (Stampinback) with StazOn Iris also 2x stamped. Once in the background and once on separate paper. This last cut and slightly shifted and increased pasted. So I created a shadow effect. The text itself written with white pen.
It looks fairytale (very fun to do) but I would say a lot more.
                                  Marja


.

zondag 9 september 2012

Create with love

Voordat dit tafereel te voorschijn kwam, zijn er vele lagen over elkaar geschilderd. Viel eerst veel te somber uit van kleur, dus gewoon opnieuw er overheen schilderen (menig keer). Langzaam aan kwam het beeld naar voren waar ik tevreden over was. Ik zie het zelf als een soort zeepbellen. Die hebben vaak zulke mooie kleuren maar in mijn geval mooie beelden. Ach wat fantasie al niet kan toch?

Before this scene emerged, there are many layers over each painted. First fell too bleak in color, so just paint over it again (many times). Slowly the picture came out where I was satisfied about. I see it by myself as a kind of soap bubbles. Who often have such beautiful colors but in my case, beautiful images. Oh what imagination can do, isn´t it?


Linker foto was het eerste begin, rechter foto was het begin van het uiteindelijke werk.

Left picture was the first beginning, right photo was the beginning of the final work.

                                                    Marja