translate a language

dinsdag 27 mei 2014

Journal52 - week 21 / Making a Mandala

Maak een Mandala was de opdracht.
Deze Mandala is niet gemaakt volgens de regels, de figuurtjes niet gelijk en niet symetrisch, maar gewoon met veel plezier gemaakt (en daar gaat het ook om!). Is dan ook mijn uitvoering van een Mandela.
De achtergrond bespoten met de prachtige Cosmic Shimmer Mist. Ik ben zo weg van de schitterende glans die deze inkt geeft, maar wederom helaas niet goed te pakken op een foto. Je kunt het wel een klein beetje zien zeker bij vergroten van de foto.

Create a Mandala was the assignment. 
This mandala is not made ​​according to the rules, the figures are not the same and not symmetrical, but just made ​​a lot of fun (and it involves!). Is my version of a Mandela. 
The background sprayed with the beautiful Cosmic Shimmer Mist. I'm so away from the brilliant shine that gives this ink, but again unfortunately not grab a picture properly. Yes, you can see a little bit especially when enlarging the photo.

                                        groetjes / greetings
                                 Marja

vrijdag 23 mei 2014

Journal52 - week 20 / Book Inspiration

Book Inspiration. Ik houd erg veel van boeken lezen in verschillende genre's, maar zo nu en dan lezen in het HAPPINEZ Magazine vind ik inspirerend. In het laatste magazine las ik een artikel over de 18 Ity's. 18 stappen. Dit inspireerde me tot het maken van dit Journal.
 "A small step may be the beginning of a great Journey".

Ik heb Gel Medium, acrylverf, stukjes uit het Happinez Magazine en stencils gebruikt. En natuurlijk mijn wite en zwarte pen. Deze zijn voor mij een must. In het magazine staat bij elke stap beschreven wat dit precies inhoudt. Vaak moeilijk maar ook zo mooi.

Book Inspiration. I like reading a lot of books in different genres, but occasionally read the HAPPINEZ Magazine I find inspiring. In the last magazine I read an article about the 18 Ity's. 18 steps. This inspired me to make this Journal. 
  "A small step May be the beginning of a Great Journey." 

I have used Gel Medium, acrylic paint, pieces from the Happinez Magazine and stencils. And of course my wite and black pen. These are a must for me. The magazine describes each step exactly what this means. Often difficult but also so beautiful.

                                     fijn weekend / nice weekend
                                     Marja

woensdag 14 mei 2014

Journal52 - week 19 / Photography

Dit blijft me ontroeren, deze echte moederliefde voor haar kleintjes.
De vogeltjes heb ik van Pinterest afgehaald en uitgeprint. De foto opgeplakt en er omheen met acrylverf één geheel van gemaakt. De blaadjes zijn gestempeld en deels ingevuld met acrylverf. De boomstam links er bij getekend om het passend te maken. Gaaf he? Dit is het toch waar alles om draait: LIEFDE.

This continues to move me, this true mother's love for her children
The birds I have Pinterest collected and printed. The photograph pasted and around it with acrylic paint made a whole. The leaves are stamped and partially filled with acrylic paint. The trunk links are signed in to make it fit. Cool huh? This is still what it's all about: LOVE.

                                          Fijne dag / have a nice day
                                                      Marja

zondag 4 mei 2014

Journal52 - week 18 / Creative Hands - Kreatieve Handen


Week 18 - Creative Hands - Kreatieve Handen
Voor dit journal verschillende stencils van TCW gebruikt. De achtergrond bespoten met Dyslisions inkt en verder gewerkt met inkt, acrylverf en pen.
De handen gemaakt met stencil en verder bewerkt met acrylverf. Er twee ogen ingetekend. De bloem getekend en met acrylverf geschilderd. Tekst ook met pen.
Ik denk dat dit niet veel uitleg nodig heeft.
Een lotusbloem is één van mijn favoriete bloemen, met veel symboliek.
En dit kwam dan ook uit mijn kreatieve handen.

Week 18 - Creative Hands. 
For this journal several stencils TCW used. The background  sprayed Dyslisions ink and continued with ink, acrylic paint and pen. 
Hands made ​​with stencil and further processed with acrylic paint. Drawn two two eyes in it. The flower drawn and painted with acrylics. Text only with pen. 
I think this does not need much explanation. 
A lotus flower is one of my favorite flowers, with a lot of symbolism. 
And this came out of my creative hands.


Op rechterpagina hierboven de stencils schoongeveegd dit om geen inkt en verf te verspillen. Dit gaf dit leuke resultaat en wil ik toch even laten zien.
On the right page above the stencils cleared in order not to waste ink and paint. This gave this great result and I want to show you.
         
                                       Fijne week / Nice week
                                                 Marja