translate a language

zondag 29 juli 2012

My Paradise

acrylverf op canvasboard  30x40 cm
Afgelopen week kwam eindelijk mijn bestelde boek binnen van Flora Bowley - Brave Intuitive Painting.
Dat was genieten geblazen en het inspireerde me om aan het werk te gaan. Paar kleuren kiezen en op het doek beginnen met schilderen en zien wat er gebeurt. Er is best menig laagje over elkaar gegaan. De vogel als laatste overal overheen geschilderd en daar was even moed voor nodig, maar gaf wel diepte in het schilderij. Ik ben best tevreden met het eindresultaat en het was heerlijk om te doen. Ik kon dan ook niet meer stoppen en inmiddels is de tweede ook bijna klaar. Die komt de volgende keer. Tot dan 

 Last week, finally arrived my ordered my book of Flora Bowley - Brave Intuitive Painting.
That was pure enjoyment and it inspired me to start working. I choose some colors on the canvas, begin painting and see what happens. There's many layers over each other. The bird finally painted over everything and there was just courage, but did depth in the painting. I am quite happy with the end result and it was lovely to do. I could not stop and the second is now almost finished. That comes next time. Until then
                        Marja

donderdag 26 juli 2012

Altered book

Om in een oud boek te gaan schilderen zag ik op verschillende blogs en ja dan wil ik het ook proberen. Hier is dan mijn eerste resultaat. Het werkt erg mooi en de bladzijden houden zich erg goed met de verf.
Ook dit werk is net als mijn eerdere kaarten op mijn andere blog, geïnspireerd op het prachtige werk van Monica van Hands and Heart. Drie lagen op drie pagina's geschilderd en als laatste het meisje getekend en gekleurd. Ook hier het middelste gedeelte van de pagina's er uit gescheurd. De randen bruin gekleurd.
De bloemen heb ik met mijn vingers geschilderd. Heerlijk vrij werken is dat. Al met al erg leuk om te doen.


In order to paint an old book I saw on various blogs and yes I want to try it too. Here is my first result. It works very nicely and the pages hold up very well with the paint.
This work is just like my previous cards on my other blog, inspired by the beautiful work of Monica Hands and HeartThree layers in three pages painted and finally the girl drawn and colored. Also here the mid-section of the pages are torn off. The edges brown colored.
The flowers I painted with my fingers. Great to work freely as that. All in all very fun to do.
                                   Marja

zaterdag 21 juli 2012

Uilengrot - Owls Cave / ARTSpecially Friends Challenge

Deze pages heb ik maar deUilengrot genoemd. Met deze Art Journal pages doe ik mee met de ARTSpecially Friends Challenge. De achtergrond was zo grillig en mooi, leek net een grot.
Dit wat geaccentueerd met witte gelpen, zodat er meer diepte in  kwam. 
De achtergrond gemaakt met acrylverf, gesso en Dylusions inkt. Ik wilde er niet teveel op maken omdat de achtergrond op zich al zo mooi is (vind ik tenminste). 
Dus werden het twee uilen (de grote is van internet en de vliegende een stempel van Stampinback).Deze gestempeld, uitgeknipt en ingekleurd, passend bij het geheel       .These pages I have called the Owls Cave. With this Art Journal pages  I join the ArtSpecially Friends Challenge. The background was so whimsical and beautiful, looked like a cave.
This accented with white gel pen, so there was more depth.
The background created with acrylic, gesso and ink Dylusions. I did not make too much on it because the background itself is beautiful (I think at least)    It become two owls (the great from the Internet and the flying of a stamp of Stampinback). These stamped, cut out and colored to match the whole.   .
                                    groetjes Marja

woensdag 18 juli 2012

So Beautiful / AJJ -Summer

Eerst achtergrond gemaakt met Dylusions inkt en daarna getekend en verder ingekleurd.
Met de zwarte en witte pen lijnen geaccentueerd en doodles gemaakt.
Vond dit heerlijk om te maken en het geheel is een sereen plaatje geworden denk ik.


First the background made with dylusions ink and then drawn and further colored.
With the black and white pen lines accentuated and doodles made​​.
Was a joy to make this and the whole is become a serene image, I think.
                              groetjes Marja

zondag 15 juli 2012

Trots .. - Proud .. / Color of Summer wk 6

Helaas al weer de laatste week van Color of Summer. Ik ben er trots op mee gedaan te hebben met deze prachtige Challenges. Dat is ook de tekst van mijn page geworden. Ook is er te zien (vind ik) dat het het einde is. De Lady (Kanban) loopt weg en de pauw (Elusive Images) er achteraan.
Heb eerst Dylusions gespoten in drie kleuren rood, roze en oranje, als achtergrond. Daarop de veren van CTW getamponeerd met witte acrylverf. De veertjes er op geschilderd met zwarte inkt eveneens de Lady en de pauw. Deze met pen bewerkt en geaccentueerd. Nog wat doodles onderin en bovenaan getekend.
De show is over, helaas.
Kristin bedankt voor deze prachtige Challenge, ik heb er van genoten. 
Tot volgend jaar????? ?


Unfortunately again the last week of Color of Summer. I am proud to have done with this magnificent Challenges. This is the text of my page has become. Also there to see (I think) that it is the end. The Lady (Kanban) walks away and the peacock (Elusive Images) followed.
Did Dylusions first painted in three colors red, pink and orange background. Then the feathers of CTW tamponed with white acrylic paint. The feathers painted on with black ink also the Lady and the peacock. This with the pen worked and highlighted. Some doodles drawn at the bottom and top.
The show is over, unfortunately.
Kristin thanks for this wonderful challenge, I enjoyed it.
Until next year???
           Marja

zondag 8 juli 2012

Sprookje / Fairytale / Summer of Color wk 5 / TaW - Blue

oliepastel krijt / oil pastel crayon
Met deze tekening en pagina's doe ik mee met de Summer of Color - week 5 en Take a Word - Blue.
Ik heb hiermee tevens mijn oude liefde oliepastel krijt weer eens opgepakt.
Na het kleuren de tekening ingespoten met haarlak omdat het krijt anders blijft afgeven.
Heb er geen tekst op gezet, want dat vond ik het tafereel verstoren.
Maar  heb het de titel "sprookje" gegeven .


With this drawing and pages I participate in the Summer of Color - Week 5 and Take a Word - Blue.
 I have picked up my old love oil pastel chalk again.
After coloring the drawing injected with hairspray because the chalk continues to give off.
Do not put text on, because I found this disturbing the scene.
But have given it the title "Fairytale".


 Marja

woensdag 4 juli 2012

Believe, Laugh and Dream / AJJ

Het heeft even geduurd voordat deze pages tevoorschijn kwamen. Eerst was de achtergrond veel te donker,  maar goed gewoon er weer overheen geschilderd en uiteindelijk ontstond de achtergrond die ik wilde hebben. Geschilderd met acrylverf. Ik heb wel de bloemencirkels gehandhaafd die ik op de vorige achtergrond gemaakt had. Ze zijn met een oude metalen embossingmal die ik nog had liggen, gemaakt. Gesso er overheen gesmeerd en daardoor reliëf gemaakt, op de kleine fotootjes wat beter te zien.
De witte cirkels met een stencil en met witte verf getamponeerd. Het vrouwfiguur met Golden Gel medium getransfered. De stokrozen er op geschilderd. De teksten (Dylusions) gestempeld.
Vind het zelf een rustgevende uitstraling hebben en is er toch iets ontstaan waar ik eerst niet tevreden over was.


It took a while before these pages emerged. Initially, the background was much too dark, but well just painted over again and eventually created the background that I wanted. Painted with acrylics. I have the flower circles maintained that I had made in the previous background. They are made with an old metal embossingfolder that I had lying around. Gesso over it lubricated and therefore embossed on the small pictures to see a little better.
The white circles with a stencil and white paint temponed. The female figure with Golden Gel medium transfered. The hollyhocks painted on them. The texts (Dylusions) stamped.
Find myself a soothing aura and something should occur first  where I was not satisfied.
Ik wil jullie allemaal bedanken voor de vele fantastische reacties op mijn blog, dat geeft me veel plezier en de spirit om weer door te gaan.


I want to thank you all for the many wonderful comments on my blog, that gives me much joy and spirits to continue.
                             Marja

zondag 1 juli 2012

Wonderful nature / Summer of Color wk 4

Heel andere pagina's en voor mij een uitdaging om te maken. Ik vind de giraf zo leuk en wilde deze dan ook gebruiken in de kleuren van week 4 van de Summer of Color Challenge.
De zacht rose kleur komt op de foto paarser over dan hij in het echt is. Links nog vlekken geschilderd van de giraf maar deze zijn op de foto niet zo goed zichtbaar.
Gewerkt met Dylusions inkt, Distress inkt, acrylverf, stencils, stempels en pen.


Totally different pages and a challenge for me to make. I do like the giraffe so much and wanted to use him, also use the colors from week 4 of the Summer of Color Challenge.
The soft pink color is more purple on the picture than it really is. Left is the giraffe spots painted on the picture but these are not so obvious.
Worked with ink, acrylic paint, stencils, stamps and pen. 
De takjes bovenin gestempeld met Brilliance Pearlescent Orchid,
dat geeft een mooie glans (niet te zien op de foto)

The twigs on top stamped with Brilliance Pearlescent orchid,
that goves a nice sheen (not shown in photo)

Marja