translate a language

woensdag 30 april 2014

Journal52 - week 17 / RefreshZoals velen van jullie wel weten, hebben gezien etc. ben ik zeer gefascineerd door gezichten. Probeer ze regelmatig te tekenen en te schilderen maar dat vind ik nog best moeilijk. Maar oefening baart kunst, dus blijf ik het proberen. Door Kathy Arbour werd ik geïnspireerd tot het maken van dit journaal.

Met acrylverf en stencils de eerste lagen opgebouwd. Daar overheen laag dunne witte verf. Hierop weer gestencild met acrylverf. Een plek gezocht waar ik het gezicht wilde hebben en dun getekend met potlood. Eerst de ogen een plek gegeven, hierna met acrylverf alles ingeschilderd. Tot slot een donkerder kleur gestencild en een stukje over het gezicht geplaatst, zodat alles een mooi geheel werd. Dit was weer erg fijn om te maken. Mijn tekst zegt denk ik genoeg: Ik verfris mijn geest en ziel door mijn Kunst (zie foto onder).

As many of you know or have seen so I am very fascinated by faces. Try to draw and paint them regularly but still I find quite difficult. But practice makes perfect, so I'll keep trying. By Kathy Arbour I was inspired to create this journal.

With acrylic paint and stencils, the first layers built up. Over that thin layer of white paint. This again stencilled with acrylic paint. Sought a place where I wanted the face  and drawn thin with pencil. First the eyes a place given then with acrylics been portrayed everything. Finally, a darker color and a stencilled piece placed over the face, so everything was a beautiful whole. This was again very good to make. My text says enough I think:  I refresh my mind and spirit through my Art (photo below).
klik op foto voor vergroting / click on photo to enlarge
lieve groetjes / lovely greet
Marja

maandag 28 april 2014

Vogeltjes op houten schijf / Birds on wooden slice

Van een vriend van ons heb ik een aantal schijven van een boomstam gekregen en deze vind ik erg gaaf. Hier wilde ik graag wat op schilderen. Met acrylverf deze vogeltjes er op geschilderd. Evenals de bladeren en de besjes. Inmiddels heb ik ook wat kleinere schijfjes gekregen dus ga ook hierop weer wat uitproberen. Dit geschilderde exemplaar heb ik als dank aan onze vriend kado gedaan. Hij is er heel erg blij mee.

Hier rechts de originele schijf. Gaaf he?

A friend of ours gave me a number of slices of a tree trunk and I find this very cool. Here I wanted to paint something. With acrylic paint these birds painted on. Like the leaves and berries. Meanwhile I have also gotten smaller slices so get on and well try again. This painted copy I have given  to our friend  as a gift like to thank. He's very happy with it.
On the right the original slice. Cool huh?

 lieve groetjes / lovely greetings
                 Marja

vrijdag 25 april 2014

Journal52 - week 16 / Recycled Art

Alweer week 16 van Journal52 - Recycled Art
Aangezien het morgen Koningsdag is heb ik de kleuren hierop maar aangepast. Onze koninklijke kleur is tenslotte Oranje.
De achtergrond gemaakt door een tijdschriftblaadje met oranje afbeeldingen te refersen. Ook een gezicht gedaan maar helaas mislukte dit. Ik vermoed een deel te nat gemaakt. Volgende keer nog een keer proberen dus. Hierna over de refers een gezicht met stencil geprobeerd maar dit was ook niet mooi.Uiteindelijk deel getekend en de haren met acrylverf geschilderd. De uit designpapier geponste bloemen liggen al wat jaartjes dus die gerycled. Ze bespoten met Dylusions inkt en met witte en zwarte pen bewerkt. Hierna alles opgeplakt. Ook eentje in haar haar en een haarband er bij getekend. De tekst Florabotanica komt ook uit een magazine, bespoten met twee kleuren gele Dylusions inkt. Met zwarte pen geaccentueerd.
Zo is mijn koninklijke bloemenmeisje ontstaan.
Fijne Koningsdag morgen allemaal.

Another week 16 Journal52 - Recycled Art 
As the King's Day is tomorrow, I have the color but this changed. Our royal color is orange after all. 
The background created by a journal sheet with orange graphics to refers. Also made ​​a face but unfortunately it failed. I suspect part made ​​too wet. Next time another try so. Refers tried below the face with a stencil, but this was not pretty. Final drawn and hair painted with acrylic paint. The design of paper punched flowers are already some years so that recycled. Them sprayed with Dylusions ink and white and black pen edited. Hereafter pasted everything. Another one in her hair and a hair band drawn upon in her hair. The text Florabotanica also comes from a magazine, sprayed with two colors yellow Dylusions ink. Accented with black pen. 
So my royal flower girl arose. 
Tomorrow fine King's day all.

                                      lieve groet en fijn weekend  / lovely greet and nice weekend
                                                      Marja

maandag 14 april 2014

Journal52 - week 15 / Party Animals

Mijn Party Animals (Journal 52 -week 15) zijn de vlinders. Zij hebben zo'n schoonheid en lichtvoetigheid. 
Spelen, dartelen en dansen vaak samen op de wind in alle vrijheid.. 
En ik blijf dat zo'n prachtig schouwspel vinden. 
De achtergrond is gemaakt met een stencil van Joggles - Secret Garden, hierop een eerder bespoten rand van een taartpapier geplakt. Deze rand eerder gebruikt als stencil maar de kleuren vond ik zo mooi en kon ik hier goed op gebruiken. De vlinders(Craft Emotions en Urban Stamps) op met alcoholinkt bewerkte Yupo gestempeld (Artchival Jet Black), uitgeknipt en eveneens opgeplakt. Zo ook met de bloemetjes rechtsonder. Met witte gelpen wat accenten aangebracht.

My Party Animals (Journal52 - week 15) are the butterflies. They have such beauty and lightness. 
Play, frolic and often dance together on the wind freely .. 
And I continue to find such a wonderful spectacle. 
The background is made ​​with a stencil Joggles - Secret Garden, this stuck a previously sprayed edge of a cake paper. This edge previously used as a stencil, but the colors I liked so much and I was able to use it well here. The butterflies (Craft Emotions and Urban Stamps) stamped on Yupo processed with alcohol ink  (Artchival Jet Black), cut out and pasted as well. Similarly with the flowers right. With some white gel pen accents.

                                  Fijne week / Nice week
                                  Marja

vrijdag 11 april 2014

Journal52 - week 14 / Rain and Shine

Journal52 - week 14 Rain and Shine.
Bij regen en zonneschijn denk ik altijd aan een regenboog, voedsel voor de bloemen en plantjes en het liedje Singing in the Rain - of voor mij nu Dancing in the Rain.
Deze dingen heb ik in dit Journal trachten weer te geven.
Ik ben heel erg gek op stencils en heb er dit Event weekend dan ook best wel weer wat gescoord. Zullen in de komende tijd ook wel voorbij gaan komen. Hier TCW, I-Stencils en een zelfgesneden stencil (figuurtjes) gebruikt. De prachtige bloem ook dit weekend gekocht en wel de Poppies van Sheena Douglass. De regendruppels van Ryn Designs.

Journal52 - week 14 Rain and Shine. 
Rain or shine, I always think of a rainbow, food for the flowers and plants and the song Singing in the Rain - or for me now Dancing in the Rain. 
These things I try to give again this Journal 
I am very fond of stencils and have this event weekend also scored some pretty again. Will in future also be passing by. Here TCW, I-Stencils and a self-cut stencil (characters) used. The beautiful flower bought this weekend and called the Poppies Sheena Douglass. Raindrops of Ryn Designs.

                                Fijn weekend / Nice weekend
                                    Marja

woensdag 2 april 2014

Journal52 - week 13 / How does your Garden grow

Journal52 week 13 / How does your Garden grow

Hier mijn explosie van kleur en bloemen in mijn tuin. Echt voorjaar toch?  
Gemaakt met stempels, stencils, acrylverf en gesso.

Geniet allemaal van het mooie weer en de prachtige natuur.

Here my explosion of color and flowers in my garden. Really spring yet? 
Made with stamps, stencils, acrylic paint and gesso. 

Enjoy all of the beautiful weather and beautiful scenery.

creatieve groet / creative greet
Marja