translate a language

zaterdag 29 september 2012

Poppies and Peonies
De linker A4 is gemaakt op glossy paper. Eerst lichte kleuren glimmermist gespoten. Daarna de layer Poppies and Peonies (Donna Downey -De Craftorij) er op gelegd en met bruine glimmermist bespoten. En met een stift lijnen geaccentueerd.


.
The left A4 is made ​​on glossy paper. First light colors glimmer mist sprayed. Then the layer Poppies and Peonies (Donna Downey - De Craftorij) and put it on sprayed with brown glimmer mist. Ans with a pen some lines accentuated.


 De stencil met de opliggende inkt omgekeerd op een andere A4 (gewoon papier) en voorzichtig er op gedrukt. Het resultaat is hier rechts zichtbaar. In feite een negatief van de eerste.

The stencil with ink overlay reversed on another A4 (plain paper) and gently pressed it. The result is visible on the right. In fact, a negative of the first.
Beide schilderijtjes kun je prima naast elkaar plaatsen tot één geheel
Both paintings are great for juxtaposition to a whole


Het kleine fotootje rechts laat iets van de mooie glans zien op het glossy paper en van de glimmermist.

The little photo on the right les see a little bit the beautiful sheen of the glossy paper and the glimmermist.

     mijn creatieve groeten en een fijn weekend
     my creative greet and a nice weekend
                      Marja

zondag 23 september 2012

Het Dorpje - The Village / TaW - Blue

Geinspireerd door het werk van Flora Bowley en tijdens het wat tekenen en schetsen in mijn schetsboek ontstond dit tafereeltje. Toen mijn aquarelverf  en wat acrylverf er bij gepakt en alles ingekleurd. En natuurlijk kon ik het doodlen niet laten en heb de huisjes en een strook in de lucht hiermee gemaakt. Dit werkt zo ontspannend (tenminste voor mij) en ben ik even teruggetrokken in mijn eigen wereldje.
Met dit tafereeltje neem ik deel aan Take a Word - Blue.

Inspired by the work of Flora Bowley and while some drawing and sketching in my sketchbook there was this scene. Packed my watercolors and acrylics and have everything colored. And of course I could not resist doodling and got the houses and a strip in the air herewith created. This works so relaxing (at least for me) and I just retreated into my own world.
With this scene, I take part in Take a Word - Blue.
     creatieve groet / creative greet   Marja

zondag 16 september 2012

Mijn Vogel / My Bird - Challenge Take a Word - Zetti

acrylverf en tekenwerk met pen
acrylic and drawing with pencil
Zoals jullie inmiddels denk ik wel weten vind ik het leuk om weer eens iets heel anders te maken. Verscheidenheid is gewoon leuk en inspirerend.
Ben gaan zitten met vel papier, wat kleurtjes acrylverf en een penseel. Ook dit keer weer meerdere lagen opbouw met bovenstaande als eindresultaat. Hieronder zie je de opbouw van dit schilderij.
Hiermee neem ik deel aan de Challenge Take a Word - Zetti. Wist echt niet wat Zetti inhield maar na wat googlen vond ik dat ik met dit schilderij mee kan doen. Hieronder foto's met de opbouw van dit schilderij 

As you know by now I think I find it nice to get something different to do. Variety is just fun and inspiring.
I sit down with sheets of paper, what colors acrylic paint and a paintbrush. Again this time multilayer  build-up, above the end result. Below is the building of this painting.
With this painting  I take part in the Challenge Take a Word - Zetti. Did not really know what Zetti meant but after some googling I found that I can take part with this painting. Below pictures of the construction of this painting .
1. eerste opzet / first draft
2. Waaierpenseel / fan brush
3. draaien met penseel / turning with brush
5. originele schilderij / original painting
4

Allemaal een fijne week gewenst en mijn creatieve groeten

Have a nice week and my creative greetings
                                      Marja
                       

donderdag 13 september 2012

Hold the nature

Aquarelkrijt en inkt /Aquarelcrayon and  ink

Op aquarelpapier de achtergrond met Dylusions inkt gemaakt. Hierop de stencil van Donna Downey en Balzer Design (TCW) gebruikt. De bloemen en hand ingekleurd met aquarelkrijtjes (Neocolor II) en witte pen. De bloem (Art Impression) rechts 2x gestempeld op apart papier. Op mijn craftsheet inkt gespoten, hierin de stempel gedoopt en daarna op papier afgedrukt. Verder bewerkt met penseel, uitgeknipt en verhoogd opgeplakt. De Silhouette - elf (Stampinback) met StaZon Iris ook 2x gestempeld. Een keer op de achtergrond en een maal op apart papier. Deze laatste uitgeknipt en iets verschoven en verhoogd opgeplakt. Zo creëerde ik een schaduw effekt. De tekst zelf geschreven met witte pen.
Het ziet er sprookjesachtig uit (erg leuk om te doen) maar ik wil er veel meer mee zeggen.

On watercolor paper the background made with ​​Dylusions ink. The stencil of Donna Downey and Balzer Design (TCW) is used. The flowers and hand colored with watercolor crayons (Neocolor II) and white pen. The flower (Art Impression) right 2x stamped on separate paper. On my craft sheet sprayed ink, here in the stamp baptized and then stamped on paper. Further processed with brush, cut and pasted increased. The Silhouette - eleven (Stampinback) with StazOn Iris also 2x stamped. Once in the background and once on separate paper. This last cut and slightly shifted and increased pasted. So I created a shadow effect. The text itself written with white pen.
It looks fairytale (very fun to do) but I would say a lot more.
                                  Marja


.

zondag 9 september 2012

Create with love

Voordat dit tafereel te voorschijn kwam, zijn er vele lagen over elkaar geschilderd. Viel eerst veel te somber uit van kleur, dus gewoon opnieuw er overheen schilderen (menig keer). Langzaam aan kwam het beeld naar voren waar ik tevreden over was. Ik zie het zelf als een soort zeepbellen. Die hebben vaak zulke mooie kleuren maar in mijn geval mooie beelden. Ach wat fantasie al niet kan toch?

Before this scene emerged, there are many layers over each painted. First fell too bleak in color, so just paint over it again (many times). Slowly the picture came out where I was satisfied about. I see it by myself as a kind of soap bubbles. Who often have such beautiful colors but in my case, beautiful images. Oh what imagination can do, isn´t it?


Linker foto was het eerste begin, rechter foto was het begin van het uiteindelijke werk.

Left picture was the first beginning, right photo was the beginning of the final work.

                                                    Marja

zaterdag 1 september 2012

De Ogen / The Eyes

ronde canvas / round canvas
Begin van de achergrond met de Neocolor
krijtjes / The beginnen of the background with
the Neoncolor crayons.
Eindelijk heb ik mijn Neocolor II aquarelkrijtjes te pakken gekregen en natuurlijk moest dit onmiddellijk uitgeprobeerd worden, dat is te zien op de twee kleine fotootjes.
Vandaag mijn canvas schilderijtje afgemaakt. Gespeeld met aquarelkrijtjes, acrylverf, gesso en pen. Spelenderwijs is het ontwerp ontstaan.
rechtstreeks met nat penseel over het krijtje
en kun je schilderen net als met aquarelverf
directly with wet brush on the crayons and you
can paint just like watercolor paint


De ogen is een stempel van KiCoStamps maar heb deze op mijn manier ingevuld.
Fijn weekend!

Finally I have gotmy Neocolor II watercolor crayons and of course I had to be tried immediately, which can be seen on the two small pictures.
Today my canvas painting finish. Played with watercolor crayons, acrylic paint, gesso and pen. Playfully, the design is created.

The eye is a stamp of KiCoStamps but I have it on my way completed. Have a nice weekend!
                                 Marja